ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Σκοπός της εταιρείας μας

είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα.

Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας μας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. Όλα τα προϊόντα μας είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την οδηγία 97/23 της ΕΟΚ και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Ε-Ν3 για τους φορητούς πυροσβεστήρες και ΕΝ 1866 για τους τροχήλατους, καθώς και σύμφωνα με τις ΚΥΑ 618/43/05 και ΚΥΑ 17230/671/05.