ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία μας σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, στοχεύοντας σταθερά στην υψηλότερη ποιότητα και ευελιξία των υπηρεσιών μας.

Επενδύουμε στη διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, διαθέτουμε έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της πυρασφάλειας, με κύριο μέλημά μας να σας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με έμπειρους μηχανολόγους με εξειδίκευση στον τομέα της πυρασφάλειας, εκπονεί μελέτες ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, τηρώντας τις προδιαγραφές που ορίζονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και νομοθεσίες.

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση της μελέτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγεστε και την παραλαβή και παράδοσή της στον πελάτη μετά την έγκρισή της.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την οποιαδήποτε εγκατάσταση ειδών πυρασφάλειας, είτε αφορά παθητική πυροπροστασία (πυράντοχες πόρτες, πυράντοχες γυψοσανίδες, φωτισμό ασφαλείας κλπ.) ή ενεργητικής προστασίας.

  • Φορητά μέσα (πυροσβεστήρες)

  • Συστήματα πυρανίχνευσης

  • Μόνιμα υδροδοτικά – πυροσβεστικά δίκτυα

  • Συστήματα καταιονισμού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου και την παράδοσή του στον πελάτη, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο και την συντήρησή του σε ετήσια βάση, έτσι ώστε, να παραμένει πάντα σε ετοιμότητα.

Συμπληρώνουμε και σφραγίζουμε το βιβλίο «Ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας» που εκδίδεται από την Π.Υ (Άρθρο 1, 12/2012 ΦΕΚ 1794).

ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ

Στο επαγγελματικό εργαστήριο αναγόμωσης που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, εξοπλισμένο με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και με έμπειρο προσωπικό, πραγματοποιούνται οι εργασίες στις φιάλες των πυροσβεστήρων, βάσει των διεθνών και ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Είμαστε Αναγνωρισμένη εταιρεία Περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, πιστοποιημένη από τον διεθνή φορέα ελέγχου Bureau veritas.

Κυρίαρχος στόχος μας είναι η ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών μας, και οι εργασίες μας να πληρούν τους όρους ασφαλείας και καλής λειτουργίας των πυροσβεστήρων για τους οποίους και εγγυόμαστε με Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Νο 1599/1986.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία μας κατόπιν συνεννόησης με τους πελάτες της πραγματοποιεί σεμινάρια/εκπαιδεύσεις σε θεωρητικό επίπεδο (έντυπο υλικό, βίντεο).

Με το τέλος της εκπαίδευσης δίνεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΣΙΒΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (liferafts)

Στις υπηρεσίες μας περιλαμβάνεται και η επιθεώρηση πνευστών σχεδιών, καθώς και η παραλαβή και η παράδοση στον χώρο σας από εμάς.