ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK09-010PA-DF

ERP: 0135305

Πυροσβεστήρας 1Kg με Μονόραφο Δοχείο

Με Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK09-020PA-DF

ERP: 0135313

Πυροσβεστήρας 2Kg με Μονόραφο Δοχείο

Κλείστρο με Βαλβίδα Ασφαλείας Μανομέτρου.

Συμπεριλαμβάνεται Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK03-010PA-P1RD-ABC85

ERP: 0135235

Πυροσβεστήρας Tύπου Φλασκί 1Κg Ξηράς Σκόνης ABC 85%

(συνοδεύεται από ειδική πλαστική βάση).

Κατάλληλος για χρήση σε αυτοκίνητα και σκάφη. Ιδανικός για δώρο.

Φλασκί

Σύμφωνα με ΕCER 27

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

MBK07-KB-TRIANGLE

ERP: 0141058

Αντανακλαστικό Τρίγωνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK08-H-HY2903

ERP: 0145048

Φαρμακείο Αυτοκινήτου Μεσαίο, (Σκληρή θήκη) πιστοποιημένο κατά CE. Eντός του φαρμακείου υπάρχει λίστα περιεχομένων.

Φαρμακείο Αυτοκινήτου Μεσαίο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK10-SET-PYR1-ABC85

ERP: 0141105

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης ABC 85%

(MBK04-010PA-P1E)

Τρίγωνο (MBK07-KB-TRIANGLE)

Φαρμακείο (Πιστοποιημένο κατά CE)

(MBK08-H-HY2905)

Σετ φαρμακείου P1

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK07-SET-PYR2BIG

ERP: 0141088

Σετ Πυροσβεστικών Ειδών

Πυροσβεστήρας 2Kg Ξηράς Σκόνης ABC 40%

(MBK09 – 020PA – DF)

Τρίγωνο (MBK07-KB-TRIANGLE)

Φαρμακείο (Πιστοποιημένο κατά CE)

(MBK08-H-HY2908)

Αντανακλαστικό Γιλέκο

(Πιστοποιημένο κατά CE EN 471.)

(MBK07-PT-SE2035)

Ισοθερμική Κουβέρτα

(Πιστοποιημένη κατά CE)

Σετ φαρμακείου P2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MBK15-FDS-TV100FA

ERP: 0139051

Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς Α, Β, C όπως επίσης σε υπό-προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος

• Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και συνθηκών του χώρου)

• Μηδενική Συντήρηση καθ’ όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος

• Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου – το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο

• Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση

• Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης

• Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού

• Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-236ea)

• Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας

•100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα

• Απλή Εγκατάσταση – δεν απαιτείται Εκπαίδευση

• Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 120°C

 

Σύστημα Φειδίας