Τα liferafts ή επί το ελληνικότερον «πνευστές σωστικές σχεδίες», είναι τα γνωστά σε όλους μας άσπρα κουτιά (βαλίτσες) πάνω στα σκάφη, που σκοπό έχουν την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα από τα πιο απαραίτητα εφόδια ασφαλείας, που δεν χρησιμοποιείται εύκολα αλλά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικού κινδύνου. Η χρήση του απαιτείται, όταν το σκάφος βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης και επιβάλλεται να εγκαταλειφθεί από το πλήρωμά του. Τα liferafts τα χωρίζουμε σε δύο είδη, SOLAS και NON-SOLAS. Το είδος του liferaft που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται αποκλειστικά από τη χρήση και τα νερά στα οποία θα ταξιδεύει το σκάφος, δηλαδή θάλασσα ή ωκεανό.

Αυτό καθορίζεται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο κατατάσσει κάθε σκάφος σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες που προβλέπονται βάσει νόμου. Έτσι κάθε σκάφος, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, εξοπλίζεται με τα κατάλληλα liferafts. Τα σκάφη αναψυχής που, παραδείγματος χάριν, ταξιδεύουν στις ελληνικές θάλασσες και ανήκουν στην κατηγορία II, όπως π.χ. τα ιστιοπλοϊκά ανοικτής θάλασσας, πρέπει να φέρουν liferaft τύπου NON-SOLAS. Κάθε χρόνο επιβάλλεται η επιθεώρηση της πνευστής σχεδίας σύμφωνα με τη νομοθεσία του υπουργείου ναυτιλίας.