Ως προληπτικό μέτρο πυρασφάλειας θεωρείται και το σύστημα Πυρανίχνευσης, το οποίο ανιχνεύει πηγές και εστίες πυρκαγιάς όπως θερμότητα, καπνός κ.τ.λ. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία Olympia electronics στο χώρο των συστημάτων ασφάλειας. Τα υλικά που απαιτούνται για την ανίχνευση αυτή παρέχονται από την εταιρεία μας. Η μελέτη, ο σχεδιασμός και ο υπολογισμός των απαιτούμενων υλικών πυρανίχνευσης καθώς και η σωστή τους εγκατάσταση αναλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας.

 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GRL-822/EM.

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

GR200

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ZLD-28/EM

ΔΙΕΥΘΥΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

GR6500

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

BSR-2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

(2,4,6 ζωνων)

BS-1632

ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

BS-536

ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΑΠΝΟΥ

BS-655

ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ

BS-531

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

BS-304

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ

(4,8,12,16 ZΩΝΩΝ)

BS-304

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

(ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, Φ.ΑΕΡΙΟΥ,ΑΜΜΩΝΙΑΣ, ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ)

BS-380

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

BS-468

ΣΕΤ AΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

BS-458 (ΕΝΣΥΡΜΑΤΟΣ)

ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ

ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

OASIS”