Οι πυροσβεστήρες αποτελούν συσκευές πρώτης ανάγκης. Είναι σχεδιασμένοι να εκτοξεύουν ειδικά κατασβεστικά υλικά τα οποία διακόπτουν την εξέλιξη της φωτιάς.

Το μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης, σε σχέση με την αποτελεσματικότητά τους, τους καθιστά ένα από τα κυριότερα εργαλεία για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και για το λόγο αυτό επιβάλλονται από την νομοθεσία. Οι πυροσβεστήρες που διαθέτουμε είναι σύμφωνοι με την Ευρωπαϊκή οδηγία 97/23 και το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-3 φέρουν ανεξίτηλη σήμανση CE στο κέλυφος και στη βαλβίδα του πυροσβεστήρα, καθώς και τη συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ-3 στην ετικέτα του. Ο πυροσβεστήρας είναι το βασικότερο και συνηθέστερο μέρος της ενεργητικής πυρασφάλειας. Απαιτείται να υπάρχουν πυροσβεστήρες σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σας και να συντηρούνται σωστά. Η εταιρεία μας σας παρέχει όλους τους τύπους των πυροσβεστήρων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες σας.

Διαθέτουμε πυροσβεστήρες όλων των τύπων και μεγεθών στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους φορείς. Σε εμάς μπορείτε να βρείτε πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως, διοξειδίου του άνθρακος, αφρού, νερού, κατασβεστικού υλικού BONPET, F class, αλλά και πυροσβεστήρες ειδικού τύπου. Συμβουλευτείτε μας για την επιλογή του τύπου αλλά και του μεγέθους του πυροσβεστήρα ανάλογα με τον χώρο που θέλετε να προστατεύσετε και από την επικινδυνότητά του.

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

(1,2,3,6,12 ΚΙΛΩΝ)

MBK09-060PAP1F

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

(3,6,12 ΚΙΛΩΝ)

MBK15-ACE6-AOR

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

(25,50 ΚΙΛΩΝ)

ΜΒΚ09-250ΡΑ-Η1Β

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΩΣ

(6,12,25,50 KIΛΩΝ)

ΜΒΚ04-060ΡΑ-L1C

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΦΟΡΗΤΟΙ

(2,5,ΚΙΛΩΝ)

MBK06-050CAP1D

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ

(10,30,45 ΚΙΛΩΝ)

ΜΒΚ15-536-ΑΟD

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ

(2,3,6,9 ΛΙΤΡΩΝ)

ΜΒΚ07-060AFP1E

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ

(25,50 ΚΙΛΩΝ)

ΜΒΚ14-250AFW1A

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ WET CHEMICAL

ABF

ΜΒΚ13-020AFP1E

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ FCLASS

(2,6,9 ΛΙΤΡΩΝ)

ΜΒΚ13-020AFP1E

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ FCLΑSS

(6,9 ΛΙΤΡΩΝ)

MBK09-060FCSL1C

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

MBK09-060WTP1A

ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ

(6,9 ΛΙΤΡΩΝ)

MBK09-060WTP1A

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

FLOWERFCLASS

ΜΒΚ09-15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

MBK10-SET-BOX

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

MBK15-FIREBALL

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

MBK14 PHANT-1