ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ABF ΤΥΠΟΥ WET CHEMICAL

Σε κουζίνες επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης ο εξοπλισμός λειτουργεί με χρήση Ηλεκτρικού Ρεύματος και/ή Υγραερίου-Προπανίου. Χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες εύφλεκτων υλικών, όπως μαγειρικά λίπη και έλαια,  τα οποία είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα προς ανάφλεξη. Βάσει νομοθεσίας, για την καταστολή της πυρκαγιάς χρησιμοποιείται κατασβεστικό υλικό κατηγορίας (F)- Καιόμενα Μαγειρικά Λίπη & Έλαια. Το κατασβεστικό υλικό το οποίο χρησιμοποιεί η εταιρεία μας με την εμπορική ονομασία F-Class Solution / Wet Chemical είναι Εγκεκριμένο & Αποδεκτό από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (Α.Πρ.56404Φ.701.6, 9/11/2009) για Καταστολή πυρκαγιών Κατηγορίας (F) & (Α)- Καιόμενα Μαγειρικά Λίπη & Έλαια – Στερεά Καύσιμα.

 

ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CO2 –ΜΟΝΙΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ CO2

To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο και αδρανές αέριο.

Κατά τη χρήση του δεν γίνεται καμία καταστροφή (σε αντίθεση με το νερό ή την ξηρά σκόνη, όπου σε πολλές περιπτώσεις η χρήση τους προκαλεί φθορές), είναι ακίνδυνο για τα περισσότερα υλικά και δεν μολύνει τα τρόφιμα, δεν είναι διαβρωτικό και είναι δυσαγώγιμο. Μετά την πυρόσβεση εξατμίζεται ολοκληρωτικά και δεν αφήνει καθόλου υπολείμματα. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε χώρους με ευπαθείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις, πολύτιμα έργα τέχνης, πίνακες ή χειρόγραφα, αποθήκες εύφλεκτων υγρών, ηλεκτρικούς υποσταθμούς, φούρνους και κλιβάνους. Επειδή προκαλεί ασφυξία αντενδεικνύεται η χρήση του σε χώρους που υπάρχουν άνθρωποι ή ζώα.

Η τρισδιάστατη δράση του Διοξειδίου του Άνθρακα σημαίνει ότι μπορεί να καταπολεμήσει πυρκαϊές, τόσο κάθετα όσο και οριζόντια. Η γρήγορη κίνηση του δίνει τη δυνατότητα να διεισδύει σε οποιοδήποτε εμπόδιο διαμέσου κάποιου ανοίγματος και να φτάνει σε μη προσπελάσιμα και κρυφά σημεία.To Διοξείδιο του Άνθρακα είναι ένα σταθερό εμπορικό προϊόν με πολλές άλλες χρήσεις και είναι διαθέσιμο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Μόνιμο Σύστημα Κατάσβεσης μπορεί να λειτουργήσει είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα και ο αυτόματος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μηχανικά και πνευματικά ή ηλεκτρονικά ή από τον συνδυασμό αυτών σε συνάρτηση με τις οποιασδήποτε συνθήκες.

Το Διοξείδιο του Άνθρακα αποθηκεύεται σε θερμοκρασία δωματίου σε χαλύβδινες φιάλες. Η πίεση μεταβάλλεται με την θερμοκρασία και στους 210C είναι περίπου 59 bar. Mπορεί να κατασκευαστεί πολλαπλή συστοιχία φιαλών.

AYTΟΜΑΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜA

Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο πυρόσβεσης αποτελεί ένα ακόμη μέτρο ενεργητικής πυροπροστασίας κτιρίων. Τα δίκτυα πυρόσβεσης, ανάλογα με το τι προδιαγράφεται στις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας, μπορεί να περιλαμβάνουν μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο με πυροσβεστικές φωλιές που περιέχουν πυροσβεστικό σωλήνα ή δίκτυο σωληνώσεων που καταλήγουν σε καταιονηστήρες (sprinkler) αυτόματης πυρόσβεσης ή συνδυασμός των ανωτέρω. Αναπόσπαστο μέρος του δικτύου πυρόσβεσης αποτελεί το πυροσβεστικό συγκρότημα. Τα πυροσβεστικά συγκροτήματα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα διεθνή πρότυπα & τις προδιαγραφές της σύγχρονης τεχνολογίας. Παραδίδονται πλήρη, συναρμολογημένα αφού έχουν υποβληθεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους & ρυθμίσεις, ενώ η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη διαδικασία από τη μεταφορά του πυροσβεστικού συγκροτήματος έως την συναρμολόγησή του και σύνδεσή του με το δίκτυο σωληνώσεων και την δοκιμή του.Από το πυροσβεστικό συγκρότημα ξεκινάνε όλες οι σωληνώσεις από τις οποίες διανέμεται το νερό σε όλο το μήκος του δικτύου ώστε να καλύψει ολόκληρο τον πυροπροστατευόμενο χώρο. Το νερό για την πυρόσβεση αποθηκεύεται σε δεξαμενή πυρόσβεσης ή σε γεώτρηση που είναι μονίμως συνδεδεμένη με το πυροσβεστικό συγκρότημα.

Μέσω του δοχείου διαστολής, το σύστημα πυρόσβεσης διατηρεί την πίεση του δικτύου σταθερή και το προστατεύει από υδραυλικά πλήγματα. Αποτελείται από δεξαμενή κατακόρυφης ή οριζόντιας διάταξης με πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία, που φέρει εσωτερικά μεμβράνη ατοξική από καθαρό καουτσούκ με συνήθη πίεση λειτουργίας 10 έως 16bar. Η εταιρία μας αναλαμβάνει εγκαταστάσεις υδραυλικών πυροσβεστικών δικτύων σε κτίρια, γκαράζ , πολυκαταστήματα, εργοστάσια, εμπορικά κέντρα, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις της Π.Υ. Έμπειρο προσωπικό της εταιρείας μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη του υδραυλικού δικτύου, τις συνδέσεις πυροσβεστικών φωλιών, υδροστομίων και των δικτύων με καταιονηστήρες.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το Προϊόν «ΦΕΙΔΙΑΣ» αποτελεί επί της Ουσίας μία Θερμοευαίσθητη Πλαστική Σωλήνα μήκους από 1μ έως 4μ η οποία περιέχει Κατασβεστικό Υλικό HFC-227ea για Εφαρμογή σε Προστασία Ηλεκτρολογικών Πινάκων (και αντίστοιχων Προϊόντων) ή Κατασβεστικό Υλικό HFC-236fa για Εφαρμογή σε Προστασία Κινητήρων Οχημάτων (και αντίστοιχων Προϊόντων). Μόλις επιτευχτεί Θερμοκρασία 110°C (για Υλικό HFC-227ea) ή Θερμοκρασία 120°C (για Υλικό HFC-236fa) η Σωλήνα λιώνει με Αποτέλεσμα το Κατασβεστικό Υλικό να διαχέεται στον Χώρο σε Αέρια Μορφή.

Προτερήματα

 • Μεγάλη ευελιξία χρήσης για Κατηγορίες Φωτιάς A, B, C όπως επίσης σε υπό-προστασία χώρους με παρουσία Ηλεκτρικού Ρεύματος.

 • Μακρά Διάρκεια Ζωής Προϊόντος (5-10 Έτη αναλόγως του χώρου τοποθέτησης και των συνθηκών του χώρου)

 • Μηδενική Συντήρηση καθ’ όλη την Διάρκεια Ζωής Προϊόντος

 • Δεν υπάρχει παρουσία Κυλίνδρου- το σύνολο του Προϊόντος τοποθετείται μέσα στον υπό-προστασία χώρο

 • Δεν βλάπτει τον υπό-προστασία Εξοπλισμό ούτε τον Άνθρωπο κατά την Εκτόνωση

 • Δυνατότητα σύνδεσης με Πιεσοστατικό Διακόπτη και Συναγερμό Ενεργοποίησης

 • Χρήση Μανόμετρου έλεγχου Πίεσης του Κατασβεστικού Υλικού

 • Περιβαλλοντολογικά φιλικά Υλικά Κατάσβεσης (HFC-227ea και HFC-236fa)

 • Αυτόματη Ενεργοποίηση προερχόμενη από Διόγκωση του Υλικού Κατάσβεσης λόγω Αύξησης Θερμοκρασίας

 • 100% Αυτόνομο Σύστημα ανεξάρτητο από Ηλεκτρικό Ρεύμα

 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε χώρους με εύρος Θερμοκρασίας από -40°C έως +80°C

 • Θερμοκρασία Ενεργοποίησης 120°C